Stugorna (Ritning/skiss)

Stugorna är av två varianter, alla med egen ”Touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett förråd/uthus om max 8 kvm.

Föreningen består av 70 tomter. Inom området finns 3 toaletthus samt två soprum (källsortering). Vi har också två pumpanläggningar för färskvatten. Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten) framdraget till tomtgränsen till vattning, diskning mm. Inom området finns också tre parkeringsplatser.