ROT/RUT avdrag

ROT/RUT avdrag.

Länken nedan är till Skatteverkets hemsida för ROT och RUT avdrag.
Under rubriken ”Småhus på ofri grund” anges att ROT avdrag för arbete på kolonistuga kan fås.

Länk till Skatteverket för ROT/RUT.