Parkering

Parkering

Bilen parkerar du på en av våra 3 parkeringar. För säker parkering nattetid finns parkering där bommen alltid hålls låst nattetid.

Tunga transportfordon med – jord , grus och möbler mm – får INTE köras in på våra ”stigar” då vattenledningarna ligger väldigt grunt och kan Iätt skadas vid för tung belastning.

Givetvis är det tillåtet att köra fram personbil till stugan för i- och urlastning.

VIKTIGT: Glöm inte att låsa grindarna igen för obehöriga.

OBSERVERA att parkeringarna inte får användas som uppställningsplats för långtidsparkering.