Kompost

Kompost

Det är bra om man har en egen kompost på tomten.

Men det finns möjlighet att på angiven plats lämna det vi rensat

från tomten.

Vi sorterar ut grövre grenar och sly. Detta eldar vi, när vi har höst och vårstädning.