Att köpa stuga

Att köpa stuga

Merparten av stugor för försäljning sker via mäklare eller av stugägarna själva med uppsättning av lappar på föreningens anslagstavlor.