Att köpa stuga-old

Merparten av stugor för försäljning sker via mäklare eller av stugägarna själva med uppsättning av lappar på föreningens anslagstavlor.