Arrende/medlemsavgifter

Den sista februari och sista Augusti varje år tillsvidare.
Skall avgiften på 2.800:- betalas in på PG. 491 60 20-3 Riddartorps koloniträdgårdsförening.
Glöm ej att ange fakt.nr eller lottnr.