Arrende/medlemsavgift

Den 30 Aug. 2020 skall avgiften på 3.300:- finnas på föreningens konto. Riddartorps koloniträdgårdsförening. ( Med reservation av. ev höjning)
PG. 491 60 20-3. Glöm inte att märka med fakturanr. eller Lottnr.
Nästa inb. förfallodag 30 Aug. 2020. (Med reservation av ev. höjning)