Under ”Medlems Inloggning”.

Uppdaterad 25/9 2023

Höststädning.

Uppdaterad 28/9 2023

Beställning av jord till nästa sommar nu med prislista.

Uppdaterad 8/9 2023

Minnesanteckningar medlemsmöte september 2023.

Uppdaterad 29/8 2023

Kalendarium uppdaterat.

Uppdaterad 16/8 2023

Bokning av 71’an.

Uppdaterad 16/7 2023

Låset i 71’an är bytt.

Uppdaterad 9/7 2023.

Pysselkvällar.

Uppdaterad 14/6 2023.

Några korrigeringar i listan med fötroendevalda.

Uppdaterad 22/5 2023.

Boulekvällar.

Fri ved under köp och sälj.

Uppdaterad 23/8 2022.

Bord och stolar för utomhusbruk att låna.

En påminnelse att aktuella datum finns i kalendarium under ”Medlems Inloggning”.

 

Vi vill informera om att Södertörns Renhållningsverk har ändrat sina inpasserings regler för sina återvinningsstationer i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Från årsskiftet 2023 så är det körkortet som är inpasseringskort.

För att körkortet skall fungera så måste man ha sin permanent skrivna bostadsadress i någon av kommunerna som SRV hanterar (se nämnda kommuner ovan).

Det räcker alltså inte med att man har en kolonilott i Riddartorp, om man inte är skriven i någon av kommunerna ovan.

Enligt SRV’s kundtjänst måste lottägare som inte är folkbokförda i ovan nämnda kommuner ringa till SRV på 0200-264600 och anmäla innehav av kolonistuga så ska deras körkort bli registrerat.

Besök gärna SRV’s hemsida för att exakt se vad dom informerar i ärendet.

Inpassering med körkort – SRV Återvinning (srvatervinning.se)

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området finns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor. Vi har dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.