Städdagar

Städdagar

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor och lekplatser.
Alla dessa ytor sköts gemensamt av oss genom vår-höst- och sommarstäddagar enligt städschema.
Enligt det årliga städschemat så städar vi vid ett tillfälle i ett mindre arbetslag under sommaren och städtiden är lördagar mellan 10 – 13.30.
Det går bra att byta med varandra och då informerar du Maskin- och städansvarig.
Vi rensar, målar ja allt som gör att vi har en fin föreningen, där vi alla skall trivas.