Sopor


_DSC0005
Finns 2 st. soprum som töms 1 ggr. i veckan under säsongen.

Allas gemensamma ansvar att soprummet hålls rent och att det

bara hushållssopor i kärlet.

Allt annat kör man själv till återvinningsstationen.

Soprummet är öppet V.18-41 Tömning fredagar.