Parkering


Det finns 3 st. parkeringar för dom boende.

Det finns 2 grindar en till den ena parkeringen och en som man kan köra in

och lasta ur saker vid sitt hus.

Viktigt är att inga större/tunga bilar åker in på dom vägarna, då vattenrören

från sjön inte ligger så långt ned och risk för skada finns om det blir för stor tyngd

på vägen.

VIKTIGT: Glöm inte att låsa grindarna igen för obehöriga.