Kompost


Det är bra om man har en egen kompost på tomten.

Men det finns möjlighet att på angiven plats lämna det vi rensat

från tomten.

Vi sorterar ut grövre pinnar typ sly och eldar, när vi har höst och

vårstädning.

_DSC0018