Arrende/medlemsavgift


Den 31 aug. 2019 skall avgiften på 3.300:- finnas på föreningens konto. Riddartorps koloniträdgårdsförening
PG. 491 60 20-3. Glöm inte att märka med fakturanr. eller Lottnr.
Nästa inb. förfallodag 28  Feb. 2020. (Med reservation av ev. höjning)