5/2 2023.

Det är bra om vi har möjlighet att emellanåt åka ut och kontrollera våra lotter eftersom det cirkulerar okända bilar i området.

Ser man någon okänd bil så kontrollera gärna registrerings numret.

Styrelsen

Vi vill informera om att Södertörns Renhållningsverk har ändrat sina inpasserings regler för sina återvinningsstationer i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Från årsskiftet 2023 så är det körkortet som är inpasseringskort.

För att körkortet skall fungera så måste man ha sin permanent skrivna bostadsadress i någon av kommunerna som SRV hanterar (se nämnda kommuner ovan).

Det räcker inte att ha en kolonilott i Riddartorp och inte vara skriven i ovan nämnda kommuner.

Besök gärna SRV’s hemsida för att exakt se vad dom informerar i ärendet.

Inpassering med körkort – SRV Återvinning (srvatervinning.se)

Under ”Medlems Inloggning”.

Uppdaterad 17/1 2023.

Information från senaste medlemsmöte gällande avgifter.

Uppdaterad 16/1 2023.

Årsmöte samt motioner till årsmötet.

Uppdaterad 10/10 2022.

Info om medlemsavgift 2023.

Uppdaterad 10/9 2022.

Sammanfattning från medlemsmötet 3/9 2022.

Uppdaterad 23/8 2022.

Bord och stolar för utomhusbruk att låna.

En påminnelse att aktuella datum finns i kalendarium under ”Medlems Inloggning”.

 

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området finns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor. Vi har dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.