16/7 2021.

Uppdaterad info under ”Medlems Inloggning”.

Ordningsregler är uppdaterad.

11/7 2021

Invasiva Arter är uppdaterad.

Medlemsmöten 2021.

  • 11 september

Plats: Föreningshuset ”71:an”

Tid:    14.00

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området finns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor och lekplatser. Vi har grillplats, dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.