13/11 2022.

Det är bra om vi har möjlighet att emellanåt åka ut och kontrollera våra lotter eftersom det cirkulerar okända bilar i området.

Ser man någon okänd bil så kontrollera gärna registrerings numret.

Styrelsen

Jag vill tacka alla medlemmar i Riddartorps koloniförening för en bra insatts på städdagen, vi är starka tillsammans och får mycket uträttat när vi samlas och arbetar ihop i föreningen.

Ha en trevlig och fin höst hälsar

Styrelsen

Under ”Medlems Inloggning”.

Uppdaterad 14/10 2022.

En lyckad extra eldningsdag.

Uppdaterad 10/10 2022.

Info om medlemsavgift 2023.

Uppdaterad 10/9 2022.

Sammanfattning från medlemsmötet 3/9 2022.

Uppdaterad 23/8 2022.

Bord och stolar för utomhusbruk att låna.

En påminnelse att aktuella datum finns i kalendarium under ”Medlems Inloggning”.

 

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området finns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor. Vi har dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.