14/4 2021

Hej.

Ny medlemsinfo.

12/3 2021

Vårstäddag 17 april 2021

Under rådande omständigheter är det frivillig närvaro.

Samling vid Föreningsstugan, ”71:an”
Tid: 10.00

Efteråt blir det korvgrillning!

Om du inte kan närvara,
Anmäl dig till Gunnar Larsson på telefonnummer 070-422 22 22 eller mejla

lgtlarsson@yahoo.se

VÄLKOMNA!

Årsmöte 2021

På grund av rådande pandemi så ställer vi in Årsmötet i April.

Vi återkommer med ett senare datum.

Styrelsen

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området flnns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor och lekplatser. Vi har grillplats, dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.