Hej alla Riddartorpare !

Styrelsen vill tacka alla som var med under Höststäddagen och såg till att vi fick ordning på våra diken.

Arbetet gick fort och vi blev klara innan utsatt tid och hade en trevlig avslutning med korvgrillning!

Tack alla!
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en skön höst 
🙂

5/10 2021

Uppdaterad info under ”Medlems Inloggning”.

Sammanfattning av medlemsmötet 25/9 inlagt under Arkiv.

8/9 2021

Koloniträdgårdsförbundets 100 års jubileum i Riddartorp.

Gemensam beställning av jord och gödsel till våren 2022

Plantjord 70 liter 115,00

U-Jord 50 liter 129,00

E-Jord 50 liter 129,00

Kogödsel 50 liter 115,00

Toppdress 50 liter 115,00

Täckbark 50 liter 115,00

Lecakulor 10 liter 99,00

Anmälan: Görs till Sussie på mailadress: sussielull60@yahoo.se senast 2022-01-30 för att vi ska få förra årets priser. Ange namn och lottnummer. Anmälan är bindande efter detta datum.

Betalning: Sker till Sussie i samband med leverans, återkommer med betalningsinstruktioner.

Leverans: Sker under mars till två av våra stora parkeringar återkommer med exakt datum.

All rabatt och bonus vi får från Tälje Trädgårdsprodukter tar vi i jord samt gödsel till Blomgruppen och Föreningens egna planteringar och blomkrukor 😊

Sussie & Anna

Välkommen till Riddartorps Koloniträdgårdsförening

Föreningen består av 70 tomter. lnom området finns 3 toaletthus samt 1 soprum. Vi har också 2 pumpanläggningar för färskvatten.

Samtliga tomter har sommarvatten (sjövatten ) framdraget till tomtgränsen, till vattning, diskning mm.

lnom området finns också 3 parkeringsplatser.

Stugorna som är av två varianter , alla med egen ”touch” är 25 kvm och får ha inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.

Föreningen har stora ytor av gemensamma vägar, gräsmattor och lekplatser. Vi har grillplats, dansbana och boulebana samt vår föreningsstuga.

Alla dessa ytor sköts av oss gemensamt genom vår-höst-och sommarstäddagar enligt städschema.